Home

 

วันศุกร์ ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ วันรำลึกวันคล้ายวันละสังขาร พระธรรมวิสุทธิมงค(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

ครบ ๔ ปี และงานบุญประทายข้าวเปลือก ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

10958273_384553578392596_1268476572_n

plewA4Prasri7n

10949759_384222938425660_663631111_n

วัดป่าภูผาสูง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา Tel: 081 623 9846-7  email:pupha123@gmail.com  www.puphasoong.com  Facebook: www.facebook.com/pupasoong